• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Røyrleggarmelding

Informasjon

Røyrleggarmelding gjeld for godkjente røyrleggarfirma. Meldingane skal leverast inn for arbeid som ikkje er søknadspliktig etter plan- og bygningslova med føresegner (pbl), samt tiltak som er søknadspliktig etter «Standard abonnementsvilkår» som er vedtatt av Bjørnafjorden kommune.

For søknadspliktige tiltak, (alt som ikkje er nemnd i lista under,) bruk søknadsskjema


Vi krev røyrleggarmelding sendt inn ved:

•Reparasjonar ved røyr- og leidningsbrot. 
•Utkopling slamavskiljar
•Lokal drenering
•Drenskum
•Utskifting/utbetring av olje- og feittutskiljar
•Plugging av eksisterande leidning
•Brakkerigg/mellombels tiltak som ikkje er søknadspliktig etter pbl (må meldast både med oppstart og avslutning)
•Fjerning av olje- og feittutskiljarar (drifta vert lagt ned)
•Tiltak som krev dispensasjon frå «Standard abonnementvilkår» eller føresegner i plan- og bygningslovgivinga


Røyrleggarmelding skal godkjennast i førekant for arbeid som gjeld:
- Brakkerigg/mellombels tiltak
- Arbeid som medfører stenging/sperring på offentleg leidning
- Alle dispensasjonar frå «Standard abonnementsvilkår» eller føresegner i plan- og bygningslovgivinga

Hugs å legg ved komplett søknad og målsatte skisser.

Standard abonnementsvilkår


Du kan lagre skjema undervegs i utfyllinga, trykk på "Lagre" nede til venstre i skjemaet.

Du finn igjen det påbegynte skjemaet her

Eit påbegynt skjema vil ligge tilgjengeleg for redigering i 50 dagar frå sist gong du lagra. Eit innsendt skjema vil ligge tilgjengeleg i eitt år.

Tidlegare innsendte skjema, (også andre typar skjema du har sendt til kommunen) vil ligge på denne sida.
Du kan redigere eit tidlegare innsendt skjema, og sende det inn på nytt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader