• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysingar

Før du skriv inn personopplysningar må du samtykke i personvernerklæringa

Personvernerklæring for Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden kommune har som mål at personvern og informasjonssikkerheit skal vere ein naturleg del av vår verksemd.

Kommunen skal behandle personopplysningar om innbyggarane på ein sikker, lovleg og rettferdig måte.

Denne personvernerklæringa inneheld informasjon om korleis vi samlar inn og behandlar personopplysningar. Erklæringa inneheld også informasjon om kva for rettar du har når vi behandlar personopplysningar om deg.

All behandling av personopplysningar i kommunen skal skje basert på grunnleggande personvernprinsipp. Dette inneber at vi skal behandle personopplysningar om deg:

- lovleg, rettferdig, korrekt og ope
- basert på tydeleg definerte føremål
- på ein måte som avgrensar innsamlinga til det som er nødvendig
- på ein måte som gjer at opplysningane ikkje blir lagra lengre enn det som er nødvendig eller pålagt
- konfidensielt og verna mot utilsikta endring
- på ein tilgjengeleg måte
- på ein måte som sikrar at at opplysningane er oppdaterte
- på ein ansvarleg måte for å sikre personvernet til den enkelte

For meir informasjon, gå til Bjørnafjorden kommune si nettside