• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om sanitærtilkopling/ førehandsuttale privat VA

Informasjon

Informasjon ved søknad om rammeløyve eller løyve til frådeling:

Før byggesaksavdelinga i Bjørnafjorden kommune kan gje rammeløyve til bygging eller løyve til frådeling, må VA-avdelinga gje ei førehandsuttale om VA-løysinga.

I denne fasen gjer kommunen løyve til å kople seg til offentleg anlegg og godkjenner planlagt løysing for privat vatn og/eller avlaup.

Detaljprosjekteringa av anlegget er kanskje ikkje utført på dette tidspunktet, og detaljer som dimensjon på leidning m.m. kan utelatast. I denne fasen skal vi få oversikt over korleis vatn og avlaup er planlagt, for kor mange, og at du har innhenta nødvendige løyver for å etablere tiltaket. Plan- og bygningslova krev at vatn og avlaup skal vera sikra før kommunen gjer løyve.

Svaret frå VA-avdelinga skal ligge ved når du søkjer byggesaksavdelinga om:

  • Rammeløyve
  • Løyve til frådeling

Informasjon ved søknad om igangsettingsløyve i byggesaka:

Før byggesaksavdelinga i Bjørnafjorden kommune kan gje igangsetjingsløyve i byggesaka, må VA-avdelinga gje ein førehandsuttale om detaljprosjekteringa av VA-løysinga. I denne fasen må all prosjektering vere ferdig og sendt til VA-avdelinga. Hugs å legg med kart i målestokk 1:500 med tydeleg innteikna leidningstrasè og anlegg. Svaret frå VA-avdelinga skal ligge ved når du søkjer ignagnsettingsløyve.

Informasjon ved søknad om løyve i eit trinn i byggesaka:

Ved søknad om løyve i eit trinn gir kommunen løyve til å kople seg til offentleg anlegg og/eller godkjenner den private løysinga for vatn og/eller avløp.

VA-avdelinga vil gje ein førehandsuttale om detaljprosjekteringa av VA-løysinga. I denne fasen må all prosjektering vere ferdig og sendt til VA-avdelinga. Hugs å legg med kart i målestokk 1:500 med tydeleg innteikna leidningstrasè og anlegg. Svaret frå VA-avdelinga skal ligge ved når du søkjer om løyve i eitt trinn.


På neste side må du velje om du søkjer om rammeløyve, løyve til frådeling, igangsetjingsløyve eller løyve i eit trinn i byggesaka.

Du kan lagre skjema undervegs i utfyllinga, trykk på "Lagre" nede til venstre i skjemaet.

Du finn igjen det påbegynte skjemaet her

Eit påbegynt skjema vil ligge tilgjengeleg for redigering i 50 dagar frå sist gong du lagra. Eit innsendt skjema vil ligge tilgjengeleg i eitt år.

Tidlegare innsendte skjema, (også andre typar skjema du har sendt til kommunen) vil ligge på denne sida.
Du kan redigere eit tidlegare innsendt skjema, og sende det inn på nytt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader