• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om attest for kjøp av kunstgjødsel

Innsendar

Rettleiing for omsetjing av gjødsel med >16%N finn du på https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-utgangsstoffer-for-eksplosiver/

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-02-588

Gjennom EØS-avtalen og REACH-forskriften er begrensningen på omsetningen av ammoniumnitrat gjort til en del av norsk rett 17. november 2011.

Begrensningen innebærer at stoff eller stoffblandinger med ≥16 % N fra AN (tilsvarer ca. 45 % ammoniumnitrat eller mer i en blanding) ikke skal bringes i omsetning unntatt for levering til virksomheter med yrkesmessing behov:

 • Nedstrømsbrukere (”etterfølgende bruker”) og distributører, herunder fysiske eller juridiske personer med tillatelse til å erverve eksplosiver i henhold forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

 • Gårdbrukere til bruk ved landbruksvirksomhet, enten på heltid eller deltid og ikke nødvendigvis i forhold til landområdets størrelse.

 • Fysiske eller juridiske personer med yrkesvirksomhet innen hagebruk, plantedyrking i drivhus, vedlikehold av parker, hager eller idrettsbaner, skogbruk eller lignende aktiviteter.

  Det er derfor forbudt å omsette gjødsel med 16 % nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre enn de som er nevnt ovenfor.

  Begrensningen i REACH-forskriften innebærer også forbud mot omsetning av ammoniumnitrat som stoff eller stoffblanding med over 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, som ikke overholder krav til kjemiske og fysiske parametre og detonasjonstest i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsfores som EF-gjødsel. Produsenter og importører skal kunne dokumentere at disse kravene oppfylles for hver produksjonsserie.

Om innsendar
/
/
/
Bedrift
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader