• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Informasjon

Informasjon
Ordningane med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, og gjeld for både kommunale og private barnehagar.

Grunnlaget for vurdering av redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage er hushaldet si samla skattepliktige kapital- og personinntekt.

Les meir her om gratis kjernetid / reduksjon i foreldrebetaling - og vilkår for å søke.

Sjå og informasjon på Bjørnafjorden kommune sine nettsider


Dersom barnet ditt går i privat barnehage, og har søsken i SFO, må du søke redusert foreldrebetaling for SFO via denne lenka

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO

Dersom barnet ditt går i kommunal barnehage, og har søsken på SFO, vil reduksjon komme automatisk.


På siste side av søknaden lastar du opp følgjande dokumentasjon:

 • Gjeldande skattemelding for foreldre som bur saman med barnet. Hugs å sende inn for begge foreldra, dersom begge bur saman med barnet.
 • Gjeldande skattemelding for ektefelle/sambuar til søkar, dersom denne bur i same hushald som barnet.
 • Er inntekta di endra sidan gjeldande skattemelding? I så fall må du òg sende dokumentasjon på dette.
  Døme: tre siste lønsslippar, dokumentasjon på ytingar frå NAV eller studentbevis.
 • Dersom du ikkje har skattemelding, må du legge fram gyldig opphaldsløyve.

Dersom inntekta di blir vesentleg endra i vedtaksperioden, må du sende inn ny søknad med dokumentasjon.

Viktig:

 • Du må legge ved all dokumentasjonen på lista, elles kan vi ikkje behandle søknaden din.
 • Du må merke alle vedlegga med personnummer, og med teksten "Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage"


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader