• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO 1. og 2. trinn

Redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med elevar på 1. og 2. trinn tredde i kraft 1. august 2020. Ordninga sikrar at ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt seks prosent av inntekta si til å betale for ein SFO-plass.

Søknaden gjeld frå vedtaksdato og til eleven er ferdig med 2. trinn.

Merk at moderasjonsordninga ikkje omfattar SFO i haust-, vinter- og sommarferie.

Grunnlaget for vurdering av redusert foreldrebetaling i SFO er hushaldet si samla skattepliktige kapital- og personinntekt.

Skal mor og far dele utgiftene for SFO-plass?
Merk at dersom mor og far ber om å få delt faktura for SFO, t.d. 50/50, kan søkar si utgift til SFO bli mindre enn 6 % av den samla inntekta til hushaldet. I så tilfelle har ikkje søkar krav på redusert foreldrebetaling.   

Les meir her om reduksjon i foreldrebetaling og vilkår for å søke.


På siste side av søknaden lastar du opp følgjande dokumentasjon:

 • Gjeldande skattemelding for foreldre som bur saman med barnet. Hugs å sende inn for begge foreldra, dersom begge bur saman med barnet.
 • Gjeldande skattemelding for ektefelle/sambuar til søkar, dersom denne bur i same hushald som barnet.
 • Er inntekta di endra sidan gjeldande skattemelding? I så fall må du òg sende dokumentasjon på dette.
  Døme: tre siste lønsslippar, dokumentasjon på ytingar frå NAV eller studentbevis.
 • Dersom du ikkje har skattemelding, må du legge fram gyldig opphaldsløyve.

Dersom inntekta di blir vesentleg endra i vedtaksperioden, må du sende inn ny søknad med dokumentasjon.

Viktig:

 • Du må legge ved all dokumentasjonen på lista, elles kan vi ikkje behandle søknaden din.
 • Du må merke alle vedlegga med personnummer, og med teksten "Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO"


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader