• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Samtykke - Bruk av IKT i skulen

Bruk av skulen sine IKT-system er nødvendig for at elevane skal kunne gjere arbeidet sitt. Derfor har elevar rett til tilgang på datamaskiner og programvare. Det er læraren som bestemmer når chromebook, PC og anna utstyr skal brukast.

Vi ønsker at elevane våre skal bruke datautstyret vårt på ein god, kreativ og trygg måte i læringsarbeidet sitt.

For å sikre trygg bruk, er det viktig at alle elevar frå 1. til 10. trinn forstår og følger desse reglane. Derfor ber vi føresette gå gjennom desse reglane saman med eleven.  

o Eg skal alltid halde passordet mitt hemmeleg.
o Eg låser alltid maskina når eg går frå ho.
o Eg skal aldri late som eg er nokon andre når eg skriv på nettet.
o Eg skal ikkje lyge eller skrive stygge ting på nett.
o Eg skal aldri legge ut bilete av nokon utan at dei har gitt meg lov.
o Eg låser maskina og gir beskjed til ein lærar eller ein annan vaksen med ein gong viss eg opplever noko skummelt eller ekkelt på nett.

o Eg tar godt vare på skulen sitt datautstyr.
o Eg har berre lov å laste ned appar og program som ligg tilgjengeleg for Bjørnafjorden kommune.
o Eg lastar berre ned materiale eg skal bruke i skulearbeidet.

o Eg avtalar med læraren min før eg skriv ut mange sider eller lastar ned store filer.
o Eg skal ikkje laste ned, oppbevare, dele eller kopiere noko frå nettet som norsk lov seier er forbudt.
o Eg skal ikkje laste ned eller vise fram noko som kan vere ubehageleg for andre å sjå.

Brot på disse reglene skal reknast som brot på skulen sitt ordensreglement.

Kommunen kan slette materiale som bryt med reglane for IKT-systema i Bjørnafjorden kommune.

Elever har rett til private data på dei personlege berbare maskinene, «heimeområdet» og e-post/nettprat. Viss det er grunn til å mistenke brot på reglane, kan ansvarlege i kommunen sjekke eleven sine lagra data.

Under heilt spesielle tilhøve kan elevar miste tilgangen til IKT-systema. Dette må kontaktlærar avtale med leiinga ved skulen som gir melding til IKT-ansvarlege om når ein konto skal sperrast og opnast igjen.Informasjon til føresette om berbare maskiner til utlån
Ein del av elevane får utdelt ei maskin dei kan bruke til skulearbeidet sitt. Desse maskinene er skulen sin eigedom og skal leverast tilbake når skulen ber om det.

Dei same reglane for IKT-bruk på skulen gjeld også for bruk av desse maskinene, med nokre tillegg.

Elevane skal ikkje
• prøve å endre maskinvaren.
• klistre merker på eller dekorere maskina.
• bytte maskin med andre elever.
• ta maskinen med seg ut i friminutt og midttime.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader