• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om plass ved annan skule enn nærskulen

Fritt skuleval er ei brukarorientert ordning for tildeling av elevplass ved annan skule enn nærskulen. Fritt skuleval gjeld berre innanfor eigen kommune.

Opplæringslova seier at nærskulen er den skulen som ligg nærast heimen. I Bjørnafjorden kommune er Os kommune si Forskrift om opptaksområde vidareført inntil vidare. I forskrifta heiter det at elevar som søker om å få gå ved en annan skule enn nærskulen, får søknaden sin innvilga dersom skulen har ledig kapasitet og elevsamansetninga elles gjer det forsvarleg. Det er rektor som avgjer om desse vilkåra er til stades.  

Skuleskyss
Dersom eleven får innvilga søknaden om plass ved ein annan skule enn nærskulen, må føresette dekke skyssutgiftene sjølv.
Elevar med spesielt organiserte opplæringstilbod, som får vedtak om skuleplass på annan skule enn nærskulen, kan innvilgast skyss.

For å søke om skuleplass for barnet ditt, må du fylle ut og sende inn dette skjemaet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader