• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utslepp frå avløpsanlegg > 50 pe

Innleiing

Informasjon

Søknadsskjemaet gjeld utslepp av kommunalt avløpsvatn frå anlegg over 50 pe, men mindre enn 2000 pe, til ferskvatn, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10 000 pe til sjø.

Søknadsskjema gjeld ikkje for påkopling til offentleg avløpsnett.

Utslepp av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig.

Søknad med alle nødvendige opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknad i samsvar med standardkrava i kapittel 13 blir behandla innan seks veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kapittel 13 blir behandla utan ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn seks veker.


For prosjektering og utføring av avløpsanlegget gjeld føresegnene i plan- og bygningslova § 20-1 om tiltak som omfattast av byggesaksreglane, og 23-1 om ansvar i byggesaker. Søkjaren må søkje om byggjeløyve etter plan- og bygningslova og kan først ta til med å byggje anlegget når han har fått løyve frå kommunen.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader