• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om skjemaet

Skjemautfylling

VVA førehandsuttale

I dette skjemaet samlar Samferdsel og VA i Bjørnafjorden kommune den informasjonen vi treng for å kunne gi ei generell avklaring på dagens VVA-situasjon.  

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(78ms) SkjemaService: Steg 'Om_skjemaet2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon3' generert (målt tidsbruk: 11ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Eksisterande_og_planlagd' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Vatn2' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Avlop2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Veg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Har_du_sporsmal_' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 29ms)
(124ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 49ms)
(124ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 71ms)
(156ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(156ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 372 kontroller gjennomgått
(156ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(171ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(171ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (29 objekttrær) - OK
(171ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(171ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(171ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 7ms)
ScriptEvent
(171ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(171ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(171ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(171ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(171ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(171ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader