• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Graveløyve i offentleg veg og gategrunn

Informasjon

Søknad om graveløyve i kommunal veg

Dette skjemaet gjeld for aktørar som søkjer om løyve til å grave i kommunal veg i Bjørnafjorden kommune.
Sjå Bjørnafjorden kommune sine nettsider for meir informasjon om graving i kommunal veg.

For å fylle ut skjemaet treng du:

  • Firmanamn, organisasjonsnummer og kontaktperson for firmaet som søkjer om graveløyve.
  • Vegreferanse for den aktuelle vegen (vegreferansen finn du her).
  • Type leidning arbeidet gjeld (vassleidning, avløpsleiding, el-kabel, telekabel osb.)
  • Vedlegg: Kartskisse med gravetrasé.

Kva skjer etter at søknaden er sendt inn?
Når du har fylt ut søknaden, blir han sendt elektronisk til Bjørnafjorden kommune. Du vil få svar innan tre veker.

Klage og innsyn
Du har som hovudregel rett til innsyn i saksdokumenta.
Dersom du vil klage på eit eventuelt avslag på søknaden, kan du sende skriftleg klage til post@bjornafjorden.kommune.no.
Vi vil då vurdere saka på nytt. Dersom du ikkje får medhald eller klaga blir avvist, blir saka sendt vidare til neste klageinstanse for endeleg avgjerd.
Klagen må vere sendt innan tre veker etter at du har mottatt vedtaket.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader