• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om treningstid i idrettshallar og gymsalar

Informasjon


Søknaden gjeld treningstid i kommunale idrettshallar og gymsalar i perioden
22. august 2022 til mai/juni 2023

Søknad om treningstid gjeld berre trening måndag - fredag mellom kl. 16.00 og 22.00

Dersom laget ønsker treningstid utanom desse tidene, må de ta direkte kontakt med den aktuelle skulen eller dagleg leiar ved hallane. 


Søknadsfrist: 29. mai 2022

Vi gjer merksam på at tilgang og rutinar ved bruk av hallane/gymsalane kan endre seg. Sentrale og lokale retningslinjer som følge av koronapandemien blir førande. Kommunale gymsalar er stengt for aktivitet utanom skuletid fram til august.

For å fylle ut denne søknaden treng du:

  • Kontaktopplysningar til idrettslaget
  • Informasjon om laget, type idrett, årskull, ønska treningstider.

Kva skjer etter at søknaden er sendt inn?
Når du har fylt ut søknaden, blir han sendt elektronisk til Kultureininga i Bjørnafjorden kommune. Bjørnafjorden idrettsråd tildeler treningstider, og kultursjefen fattar vedtak. Du får tre til fire veker etter søknadsfristen.

Klage og innsyn
Du har som hovudregel rett til innsyn i saksdokumenta. Dersom du vil klage på eit eventuelt avslag på søknaden, kan du sende skriftleg klage til Bjørnafjorden kommune, Kultureininga, postboks 24, 5649 Eikelandsosen.
Vi vil då vurdere saka på nytt. Dersom ein ikkje finn ei løysing, blir saka sendt vidare til neste klageinstans for endeleg avgjerd. Klagen må vere send innan tre veker etter at du har mottatt vedtaket.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader