• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utslepp frå mindre avløpsanlegg < 50 pe

Innleiing

Informasjon

Ansvarleg søkjar skal ha godkjenning av bygningsmynde og er fagleg ansvarleg for at anlegget kjem i forsvarleg tilstand.

Søknaden gjeld for utslepp av avløpsvatn frå bustad, fritidshus, turistbedrifter eller anna bygning med innlagt vatn i Bjørnafjorden kommune, der utsleppet er mindre enn 50 personekvivalentar (pe).
Søknaden skal brukast ved etablering av nye utslepp, vesentleg auke av eksisterande utslepp eller anna søknadspliktig tiltak som gjeld utslepp av sanitært avløpsvatn, jf. lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg frå bustader og fritidshus i Bjørnafjorden kommune.

Søknadsskjema gjeld ikkje for påkopling til offentleg avløpsnett.

Utslepp av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig.

Du lastar opp alle naudsynte opplysningar og vedlegg på dei siste sidene i dette skjemaet. Samferdsel og VA avdelinga i Bjørnafjorden kommune behandlar søknaden innan seks veker. Ufullstendig søknad blir ikkje behandla.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader