• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om kartlegginga

Skjemautfylling

Registrering av kompetanse


Kjære bjørnafjording!

Vi er i ein spesiell situasjon, og må planlegge for noko vi enno ikkje veit korleis blir.
Eitt av tiltaka Bjørnafjorden kommune har sett i verk, er ein bemanningssentral. Vi veit at innbyggarane i kommunen vår har mykje og variert kompetanse, og no treng vi di hjelp for å få så god oversikt som mogeleg og kven vi kan be om hjelp til ulike oppgåver framover.


Vi kan kome til å trenge hjelp frå deg anten du er helsepersonell, reinhaldar, kokk eller har praktiske ferdigheiter på andre felt. Vi vil gjerne at du registrerer kompetansen din i dette skjemaet, anten du har utdanning eller praktisk erfaring som kan kome til nytte.


På førehand takk for hjelpa!

Beste helsing Bjørnafjorden kommune

Ikkje skriv personsensitive opplysningar i dette skjemaet.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_kartleggi' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Nokkelinformasjon' generert (målt tidsbruk: 18ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Helsekompetanse' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Annan_kompetanse' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Stadfesting' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 22ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 50ms)
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(109ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 339 kontroller gjennomgått
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(109ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(109ms) skjemaRefId: 0
(109ms) ReferanseId: 0
(109ms) _brukerService.Bruker.Id: 165603
(109ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(125ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(125ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (89 objekttrær) - OK
(125ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(125ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 16ms)
ScriptEvent
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Forenamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
Vennligst vent...

Loader